sobota 31 Lip 2021
header01
header02
header03

WINDA DLA PCPR

W gmachu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Hallera w Kwidzynie powstanie winda. Dzięki niej osoby niepełnosprawne będą mogły dotrzeć na wyższe kondygnacje. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

– Otrzymaliśmy 137 tys. zł na windę. Koszt inwestycji to prawie 400 tys. zł, gdyż obejmuje ona także dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mamy już dokumentację przetargową, ale nie możemy rozpocząć procedury wyłaniania wykonawcy, gdyż nie mamy jeszcze fizycznie podpisanej umowy z PFRON. Zamierzamy w tym roku zrealizować to zadanie – mówi Tomasz Pisarek z zarządu powiatu kwidzyńskiego.

Oprócz środków z PFRON, samorząd powiatu otrzyma na budowę windy i dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych także dofinansowanie w kwocie 70 tys. zł od miasta Kwidzyna. Pozostała kwota będzie pochodziła z budżetu powiatu.

(jk)

Z powodu zagrożenia koronawirusem nadal obowiązują ograniczenia związane z załatwianiem spraw w siedzibie PCPR w Kwidzynie. Wprawdzie wprowadzono możliwość osobistego załatwiania spraw, ale osoby, które będą chciały pojawić się osobiście w siedzibie centrum będą musiały dostosować się do określonych wymogów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów, którzy przebywają w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Podczas wizyty w PCPR obowiązkowe jest zakrycie nosa i ust oraz założenie rękawiczek ochronnych. Obowiązuje też zachowanie 2 m odstępu od osób. Nadal jednak na zewnątrz budynku znajduje się skrzynka do korespondencji, do której można wrzucać dokumenty. Osoby, które wolą jednak inne formy kontaktu z pracownikami PCPR mogą korzystać z poczty elektronicznej oraz platformy e-PUAP.