sobota 31 Lip 2021
header01
header02
header03

WNIOSKI TYLKO DO 4 WRZEŚNIA

4 września, w najbliższy piątek, mija termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Środki na realizację programu pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Początkowo program był adresowany między innymi do uczestników warsztatów terapii zajęciowych, którzy na skutek zamknięcia placówek nie mogli korzystać z zajęć rehabilitacyjnych, z wyjątkiem osób, które są mieszkańcami domów pomocy społecznej. Zarząd PFRON podjął w lipcu decyzję, aby pomocą objąć także szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW). Realizatorem programu w powiecie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

– Obecnie w przypadku szkół specjalnych przysposabiających do pracy wsparcie będą mogły uzyskać osoby pełnoletnie od 18. do 24. roku życia. Jeśli chodzi o ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, pomoc mogą uzyskać osoby od 18. do 25. roku życia. Dotyczy to osób niepełnosprawnych, które uczestniczyły w zajęciach zawieszonych 9 marca z powodu zagrożenia koronawirusem. Nie zmieniły się terminy składania wniosków. Można je składać do 4 września – informuje Lidia Wiśniewska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Zgodnie z programem jego adresat musi spełniać warunki uczestnictwa zarówno w chwili zaistnienia danej sytuacji kryzysowej, jak i w dniu składania wniosku o pomoc w ramach programu, a także w dniu podejmowania przez realizatora programu decyzji o przyznaniu wnioskowanej pomocy. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku, mogą to jeszcze zrobić do 4 września bieżącego roku przez System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) lub pocztą tradycyjną. Można też złożyć wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. W razie wątpliwości można skorzystać z infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (w godz. 9:00-20:00) lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 w godz. 9:00-15:00) oraz infolinii SOW - tel. 800 889 777 (w godz. 9:00-17:00). Można także dzwonić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, tel. 55 646 18 00 i 55 279 99 15.

(jk)