sobota 31 Lip 2021
header01
header02
header03

WIĘCEJ NA SPRZĘT DO REHABILITACJI

Rada powiatu podczas ostatniej sesji przyjęła uchwałę zmieniającą dotychczasowy dokument określający zadania i wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze przeznaczone są na rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych mieszkańców powiatu.

Zmiany były potrzebne, gdyż z powodu pandemii niektóre z zadań nie były możliwe do realizacji. Jak wyjaśniał przed sesją Wiesław Wosiak, wicestarosta kwidzyński, ogólna kwota przyznana przez PFRON nie ulega zmianie. W projekcie uchwały zaproponowano jedynie przesunięcia środków na określone zadania.

– Z powodu pandemii i zamknięcia ośrodków rehabilitacyjnych część osób zrezygnowała z udziału w turnusach rehabilitacyjnych i pieniądze na to zadanie nie zostały wykorzystane. Zaproponowaliśmy też zmniejszenie środków na sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych, które także nie zostały wykorzystane. To kwota ok. 4,2 tys. zł. Zaproponowaliśmy radzie zwiększenie środków o ponad 46 tys. zł na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – poinformował Wiesław Wosiak, wicestarosta kwidzyński.

Radni jednogłośnie dokonali zmian w podziale środków przeznaczając więcej pieniędzy na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych. W tym roku na rehabilitację zawodową i społeczną PFRON przyznał powiatowi ponad 2,7 mln zł.

(jk)