sobota 31 Lip 2021
header01
header02
header03

KOŃCZĄ PRZEKAZYWAĆ PIENIĄDZE

Dobiega końca przekazywanie pieniędzy osobom niepełnosprawnym w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ubiegłym roku, po wprowadzeniu obostrzeń związanych z drugą falą koronawirusa zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin składania przez osoby niepełnosprawne wniosków do 6 listopada 2020 roku. Wydłużony został też okres z 3 do 5 miesięcy na jaki może być przyznane świadczenie.

– Pod koniec grudnia otrzymaliśmy już środki PFRON i dobiega końca ich przekazywanie wnioskodawcom. Wszystkie osoby, które złożyły wnioski i zostały one rozpatrzone pozytywnie otrzymają środki – twierdzi Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Wsparcie przysługuje między innymi uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej (z wyjątkiem uczestników, którzy są mieszkańcami domów pomocy społecznej), uczestnikom środowiskowych domów samopomocy, podopiecznym dziennych domów pomocy społecznej oraz placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu w powiecie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 5 miesięcy. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W chwili ukazania się tego wydania wszystkie osoby, których wnioski zostały rozpatrzone powinny otrzymać pieniądze.

Wsparcie przysługuje między innymi uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej.

(jk)

Fot. archiwum