sobota 31 Lip 2021
header01
header02
header03

PIENIĄDZE NA LIKWIDACJĘ BARIER I TURNUSY

Samorząd powiatu przyjął uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Sesja odbyła się w trybie korespondencyjnym. Z projektem zapoznała się wcześniej Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która zaopiniowała go pozytywnie. Wysokość środków, przypadających według algorytmu na 2021 rok dla powiatu kwidzyńskiego, to ponad 3,1 mln zł.

Dofinansowanie kosztów działania dwóch warsztatów terapii zajęciowej w Kwidzynie i Ryjewie to wydatki w kwocie ponad 2 ml zł. Zgodnie z wnioskiem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej przeznaczono 300 tys. zł, w tym 200 tys. zł na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej i 90 tys. zł na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osoby niepełnosprawne. 10 tys. zł przeznaczono na finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez dyrektora PUP.

– To zadanie priorytetowe, gdyż środki z PFRON pochodzą z wpłat dotyczących kar płaconych przez pracodawców. Pracodawca, który nie zatrudnia określonej liczby osób niepełnosprawnych jest zobowiązany do zapłacenia kary na rzecz PFRON. Pracodawcy dopominają się, aby z tego powodu wspomóc ich poprzez przeznaczanie pieniędzy na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – powiedziała Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, prezentując projekt podczas inauguracyjnego spotkania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pozostała kwota zostałby przeznaczona na szkolenia organizowane przez dyrektora urzędu pracy.

230 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

– Przez wiele lat było bardzo mało środków i znacznie je ograniczaliśmy. W turnusach uczestniczyli w zasadzie tylko dzieci i młodzież i niewiele dorosłych osób niepełnosprawnych. W ubiegłym roku także na to zadanie była przeznaczona znaczna kwota, ale z uwagi na zamknięcie ośrodków z powodu pandemii nie można było w pełni wykorzystać zaplanowanej kwoty. Z tej formy rehabilitacji i tak skorzystało 115 osób. Ponieważ epidemia wszystkim dała się we znaki, to uważamy, że trzeba osoby niepełnosprawne wysłać na turnusy rehabilitacyjne, aby przywrócić nie tylko sprawność fizyczną, ale także społeczną. Stąd propozycja przeznaczenia takiej kwoty. Jeżeli z powodu pandemii nie będzie można wykorzystać tych środków zawsze możemy dokonać zmian i pod koniec roku przeznaczyć je na inne zadania – wyjaśnia Renata Majda.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 roku pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają dzieci i młodzież, w wieku od 16 do 24 lat ucząca się i niepracująca, bez względu na stopień niepełnosprawności. W dalszej kolejności będą rozpatrywane wnioski dorosłych osób niepełnosprawnych, które w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu przeznaczono 200 tys. zł.

– To zadanie cieszy się wielką popularnością, a zwłaszcza likwidacja barier architektonicznych. Na to zadanie proponujemy 200 tys. zł. To wyższa kwota niż w ubiegłym roku, ale z uwagi na to, że bardzo drastycznie wzrosły ceny materiałów budowlanych. Najwyższa kwota, jaką przyznawaliśmy wcześniej to od 2 do 2,5 tys. zł. Obecnie za te pieniądze niewiele się zrobi, dlatego proponujemy zwiększenie pomocy – wyjaśnia Renata Majda.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze to zadanie, na które zaplanowano ponad 339 tys. zł.

– Często brakuje pieniędzy na to zadanie. Niewykorzystane środki zawsze przeznaczamy na jego realizacje pod koniec roku. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze funkcjonuje nieco inaczej niż pozostałe zadania. Zakupione przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze podlegają refundacji. Zadanie to jest realizowane w korelacji z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jesteśmy w stanie na to zadanie wydać każde pieniądze. W tym roku proponujemy ponad 339 tys. zł. Zadanie to możemy kontynuować w przyszłym roku. Osoby, które nie otrzymały pomocy w danym roku mogą zgłosić się w sprawie dofinansowania z tegorocznymi fakturami w celu dokonania refundacji – podkreśla Renata Majda.

Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych przeznaczono 70 tys. zł. Adresatem tych pieniędzy są organizacje, które w swoich statutach mają zapisane działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

– Każda organizacja może do 30 listopada każdego roku składać wnioski o dofinansowanie działań na kolejny rok. Proponowana kwota w tym roku to 70 tys. zł. W poprzednich latach była to 50 tys. zł. Nasze organizacje pozarządowe bardzo aktywnie działają i wiele dobrych rzeczy robią dla osób niepełnosprawnych. Ze złożonych wniosków wynika większa kwota niż ta, którą proponujemy, ale nie da się więcej przeznaczyć na to zadanie. Uważam, że i tak jest to znaczna pomoc dla organizacji – twierdzi Renata Majda.

Uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.

(jk)