sobota 31 Lip 2021
header01
header02
header03

ASYSTENT DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Ponad 123 tys. zł uzyskał samorząd powiatu na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. To program opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pieniądze na jego realizację pochodzą ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie asystenta ma wpłynąć na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności ma im umożliwić jak największą niezależność w życiu. Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności, w tym wyjścia z domu, w zakupach, dojazdach na rehabilitację, a także w załatwieniu różnych formalności w urzędach.

– Podczas ostatniego posiedzenia zarządu przyjęliśmy już uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Uchwała została już opublikowana. Realizatorem programu, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie – mówi Wiesław Wosiak, wicestarosta kwidzyński.

Wsparciem ma zostać objętych dziesięć osób niepełnosprawnych. Łączna liczba godzin wsparcia asystenta osobistego to 2700 godzin. Pomoc będzie udzielana przez cały tydzień. Adresatami wsparcia, w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, będą dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Program adresowany jest również do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. To druga edycja programu, w którym uczestniczy samorząd powiatu. W ubiegłym roku powiat uzyskał ponad 94 tys. zł na realizację programu. Wsparciem objęto wówczas dziesięć osób niepełnosprawnych.

(jk)