niedziela 17 Paź 2021
header01
header02
header03

PODPISANO UMOWĘ Z WOJEWODĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło przygotowania do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. To program opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pieniądze na jego realizację pochodzą ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program podzielony jest na obszary, które obejmują różne formy wsparcia. Obszar B dotyczy likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

– W tym obszarze projekt złożył Urząd Miejski w Kwidzynie. Jego celem jest dostosowanie architektoniczne budynku urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez dokonanie usprawnień wpływających na poprawę użyteczności gmachu urzędu oraz świadczonych w nim usług – informuje Lidia Wiśniewska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Obszar F to tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury w istniejących warsztatach.

– W zakresie dotyczącym przeciwdziałania degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej złożono dwa projekty, których celem jest doposażenie lub wymiana zużytego wyposażenia znajdującego się w pracowniach terapeutycznych. Umożliwi to realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych uczestników warsztatów – twierdzi Lidia Wiśniewska.

Samorząd powiatu złożył także projekt w ramach obszaru G dotyczący finansowania zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez refundację kosztów wyposażenia dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Podczas poprzedniej, zakończonej już edycji „Programu wyrównywania różnic między regionami” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorząd miasta uzyskał dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Nowym pojazdem, które trafiło do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie są dowożone osoby niepełnosprawne do placówek oświatowo-wychowawczych i środowiskowych domów samopomocy. W ramach programu dofinansowany został zakup wyposażenia do dwóch warsztatów terapii zajęciowej w Ryjewie i Kwidzynie. Dofinansowanie, w kwocie 60 tys. zł, uzyskał także Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie. Pieniądze zostały przeznaczone na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Dzięki środkom z programu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, otrzymało 137 tys. zł na budowę windy oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w swojej siedzibie przy ul. Hallera w Kwidzynie. Inwestycja została zakończona w grudniu ubiegłego roku.

(jk)