sobota 01 Paź 2022
header01
header02
header03

DOSTOSUJĄ ŁAZIENKI, KUPIĄ KOMPUTERY

Skończyły się już pieniądze na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Jak co roku chętnych nie brakowało. Z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można uzyskać dofinansowania na likwidację barier jedynie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

– To zadanie każdego roku cieszy się wielką popularnością. Najwięcej wniosków dotyczy dostosowania łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Były także wnioski o dofinansowanie zakupu roweru trójkołowego oraz komputerów dla niepełnosprawnych dzieci, które mają problemy z komunikacją – mówi Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Według PCPR bariery architektoniczne i techniczne są jednym z najistotniejszych ograniczeń utrudniających, a często wręcz uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z przysługującego im prawa do pełnego życia i zaspokajania swoich potrzeb na równi z innymi. Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej obejmuje wszelkie prace adaptacyjne i budowlano-instalacyjne, które zapewnią prawidłowe ukształtowanie pomieszczeń mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem. Prace te obejmują także dogodne dojście do mieszkania, w tym budowę podjazdów. W tym roku z powodu wzrostu cen na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu przeznaczono 200 tys. zł. To o 80 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku. W 2020 roku złożono 58 wniosków na likwidację barier. Dofinansowanie wszystkich prac przekroczyło 94 tys. zł. Likwidacja barier technicznych to kwota ponad 10 tys. zł. Na dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu przeznaczono ok. 15,5 tys. zł.

(jk)