czwartek 27 Sty 2022
header01
header02
header03

WIĘCEJ PIENIĘDZY NA SPRZĘT REHABILITACYJNY

Rada powiatu dokonała zmian w podziale środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową. 29 marca przyjęto uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Okazało się jednak, że w niektórych zadaniach pieniądze nie zostały wykorzystane i należało dokonać korekt w tegorocznym podziale pieniędzy.

Więcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

– Z analizy za 10 miesięcy wynika, że w takich zadaniach jak rehabilitacja zawodowa, to jest tworzenie miejsc pracy, środki na działalność gospodarczą i szkolenia, nie zostaną wykorzystane środki finansowe w kwocie ponad 260 tys. zł. Nie zostaną także wykorzystane w zadaniach dotyczących rehabilitacji społecznej, w tym dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz zadaniu dotyczącym sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych. To kwota ponad 12 tys. zł. Środki te łącznie proponujemy przesunąć na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych – uzasadniała podczas ostatniej sesji projekt uchwały Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Uchwała w tej sprawie została przez radnych przyjęta jednogłośnie.

(jk)