czwartek 27 Sty 2022
header01
header02
header03

WSPARCIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Wniosek powiatu kwidzyńskiego o przyznanie grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom” został rozpatrzony pozytywnie. Do grantobiorców, czyli Centrum Domów dla Dzieci i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, trafi wsparcie w wysokości ok. 609 tys. zł. Projekt będzie realizowany w powiecie kwidzyńskim do końca marca 2023 roku. Jego celem jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom w rodzinach zastępczych oraz w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- Przyznany grant zostanie przeznaczony na udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży z Domów dla Dzieci oraz dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy rodzinnej zastępczej, będącej w gestii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach projektu zaplanowano między innymi wsparcie terapeutyczne, organizację warsztatów umiejętności społecznych oraz edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i ryzykownym zachowaniom. Projektem „Pomorskie dzieciom” zostanie objętych 142 dzieci oraz 19 pracowników zajmujących się opieką i wychowaniem – informuje Anna Świątkowska ze Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

W całym województwie pomorskim pomocą objętych ma zostać ponad 2,5 tys. dzieci i ok. 600 pracowników placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pracowników hospicjów domowych. Pieniądze unijne na realizację projektu zostały przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

(jk)