środa 29 Cze 2022
header01
header02
header03

NA TURNUSY, LIKWIDACJĘ BARIER I WARSZTATY

Ponad 3,3 mln zł trafiło w tym roku do powiatu kwidzyńskiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Samorząd powiatu podzielił już pieniądze na poszczególne zadania. Na dofinansowanie kosztów działania dwóch warsztatów terapii zajęciowej w Górkach i Ryjewie przeznaczono ponad 2,2 mln zł. Uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. została przyjęta przez radnych powiatu jednogłośnie.

– W porównaniu do 2021 roku jest to kwota o 229 tys. zł większa, ale to wynik zwiększenia kwoty na jednego uczestnika warsztatu terapii zajęciowej. Po uwzględnieniu kwot przeznaczonych na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej i rehabilitację zawodową, na pozostałe zadania z rehabilitacji społecznej przeznacza się ponad 997 tys zł. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych – powiedziała Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Zgodnie z wnioskiem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej przeznaczono w tym roku 130 tys. zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz na dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej osoby niepełnosprawnej. Ze względu na skalę potrzeb z zakresu rehabilitacji społecznej zaproponowano obniżenie dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego o 20% oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o 40% kwoty udziału własnego osoby niepełnosprawnej. Uzasadniając decyzję podkreślono, że przyjęcie obniżenia dofinansowania do zadań w ramach rehabilitacji społecznej pozwoli na objęcie tą formą pomocy większej liczby osób niepełnosprawnych w powiecie kwidzyńskim.

(jk)

Pieniądze na rehabilitację społeczną i zawodową – 3 374 781 zł

 • Rehabilitacja zawodowa – 130 000 zł
  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 89 000 zł
  • środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 30 000 zł
  • dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej osoby niepełnosprawnej – 11 000 zł
 • Rehabilitacja społeczna – 3 244 781 zł
  • działalność warsztatów terapii zajęciowej – 2 247 774 zł
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 239 427 zł
  • sport, kultura i turystyka osób niepełnosprawnych – 57 580 zł
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 500 000 zł
  • likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 200 000 zł